Místní lidová knihovna Radostín nad Oslavou

Ocenění

 

Malá knihovnická slavnost 2009

Krajská knihovna Vysočiny pořádala již osmým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snažila ocenit obětavou práci knihovníků neprofesionálních knihoven, kterých je v kraji Vysočina 565.

V regionu Žďár nad Sázavou byla první oceněnou knihovnou Radostín nad Oslavou. První zmínka o její existenci pochází z roku 1923. Od roku 2003 ji vede paní Helena Michálková. Knihovna má nyní k dispozici celkem 3 místnosti včetně čítárny. V letošním roce proběhla revize KF a začalo se s automatizací knihovny. Kromě stálého knihovního fondu využívá knihovna možnosti zapůjčení výměnných souborů z Knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou a meziknihovní výpůjční služby. Každý rok navštíví knihovnu začátkem školního roku děti z nižších ročníků místní základní školy, které se přijdou s knihovnou seznámit. Z některých se pak stanou její pravidelní návštěvníci. Paní Helena Michálková během svého působení v knihovně vykonala mnoho užitečné práce. Její zásluhou se knihovna stala příjemným kulturním zařízením.